Kindla

Nybergsbyn

 

Etappmål vid Bergslagsleden

Kindla

 

Ingenstans i Örebro län finns ett större område utan vägar som skär igenom skogen.

Kindlaområdet är vår mesta vildmark.

Det är också länets största naturreservat,

över 900 hektar stort.

Kindlaområdet är högt beläget och starkt kuperat. Det är ett av de högsta områdena

i länet och når hela 426 meter över havet.

Hela området ligger över högsta kustlinjen.

Kindla domineras av stenfattiga moränområden som täcker ett surt och magert urberg. Inom området finns ett antal mossar, bland annat Kindlamossen, samt ett otal mindre myrmarker.

 

Utsikt från tornet på Kindla.